Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   

Plannen voor de Boulevard in Scheveningen


Klik voor een grotere afbeelding op bovenstaande.

Bekijk hier het animatiefilmpje over de nieuwe boulevard.
Klik op het pijltje in het midden om te starten.


De nieuwe boulevard wordt bij stormen een springschans voor voor het strandzand.

Ik weet niet of de gemeente Den Haag met het model van et boulevard ontwerp een proef heeft gedaan in een windtunnel.

In het winterseizoen staan op de boulevard muren van met zand gevulde bakken om het stormzand op te vangen. Bij windkracht 7 en hoger waait het zand ook om de bakken heen, maar het meest wordt toch opgevangen.
Op dit moment heeft de boulevard over de volle lengte van Scheveningen - Bad tot Scheveningen - Have een keermuur. Het meest zand wordt door deze rechte muren tegengehouden.

Ik heb begrepen, dat het zand op het strand minstens 1 meter hoger komt te liggen en zoals u kunt zien loopt het strand via een glooïende helling over in de boulevard.
Dit betekent, dat in het winterseizoen over de breedte van de nieuwe boulevard een keermuur moet worden geplaatst om het stormzand op te vangen.
Als dat niet gebeurd zal in de Gevers Deynootweg en in Scheveningen - Dorp het zand moeten worden verwijderd. Een nieuwe kostenpost voor Scheveningen.

Klik op de afbeelding voor een grotere

Misschien kan de gemeente Den Haag aan de Technische Universiteit in Delft vragen een windtunnelproef te doen met het schaalmodel. Dan zal blijken hoeveel zand we in de winterperiode op de boulevard kunnen verwachten.

Bewoners van Scheveningen vraag aan de gemeente Den Haag of er een windtunnelproef is geweest of dat men plannen heeft die proef alsnog te laten uitvoeren.
Dan weten we tenminste hoeveel kubieke meter zand in de toekomst van de nieuwe boulevard moet worden geruimd.

De werkzaamheden voor de nieuwe boulevard zijn begonnen.
Duizenden meeuwen kijken toe hoe uit een grote pijpleiding zand op het strand wordt gespoten en naar de zandschuivers die het verspreiden.
Visies Boulevard
Definitief Ontwerp Boulevard februari 2009
Intentieovereenkomst verbetering zwakke schakel Scheveningen
Samenwerkingsovereenkomst verbetering zwakke schakel Scheveningen
Maatschappelijke kosten-baten analyse boulevard Scheveningen, december 2007
Voortgangsrapportagefeb2006.pdf
Boulevard visie, maart 2005
Nieuweboulevard.ppt
Voorkeursalternatief.pdf
Hoofdlijnenvisie.pdf