Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   

Onderzoek sloopplannen is een onrechtmatige overheidsdaad.

In 1919 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de onrechtmatige daad.
De Hoge Raad kwam tot de conclusie dat een onrechtmatige daad niet alleen een onwetmatige daad is, maar ook een handelen of nalaten dat:

  • inbreuk maakt op een recht van een ander
  • in strijd is met de rechtsplicht van de dader
  • indruist tegen de goede zeden
  • indruist tegen de zorgvuldigheid die in het het maatschappelijk verkeer betamelijk is t.a.v. de persoon of een goed van een ander.

Zie ook de complete tekst van het arrets Lindenbaum/Cohen

In 1992 is jurisprudentie over de onrechtmatige daad opgenomen in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek.

Tekst BW 1992 deel 6, artikel 162, lid 2

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigheidsgrond.


14 februari 2008 heeft de gemeenteraad van Den Haag
een motie aangenomen, waarin aan B&W wordt gevraagd de mogelijkheid van sloop van de de bebouwing aan het Kurhausplein te onderzoeken.

Het eerste wat opv alt is, dat de indieners en de gemeenteraad, niet goed weet waar de bebouwing ligt. Het Kurhausplein bestaat niet, de bebouwing ligt aan het Gevers Deynootplein. Ook het Kurhaus ligt aan het Gevers Deynootplein.
Die verhaspeling, maakt de CDA-motie al interessant.

Ik ben van mening, dat de indieners van de motie zich schuldig hebben gemaakt aan een onrechtmatige daad.
Met hun vraag tasten ze mijn appartementsrecht en gebruiksrecht van het appartement aan.
In de motie staat:
- De bebouwing aan het Kurhausplein een negatieve invloed op het plein heeft.
- Het Kurhausplein zelfs uitgeroepen is tot het lelijkste plein van Nederland.
- Het Kurhausplein de potentie heeft om uit te groeien tot het mooiste plein aan zee.

(Overigens is het plein niet uitgeroepen, tot het lelijkste plein van Nederland. In de zomerspecial van NOVA werd een lijst van plekken opgevoerd, die als lelijk werden gepresenteerd, waaronder gebouwen. Het plein is uitgeroepen tot de lelijkste plek van Nederland. Ook ligt het plein niet aan zee, maar voor het Kurhaus)

Op de website van de NOS staat:

Tv-kijkers hebben het plein voor het Kurhaus in Scheveningen gekozen tot de lelijkste plek van Nederland. Dat deden ze via een internetstemming van het actualiteitenprogramma NOVA. 

Deze rechtvaardigheidsgrond is absoluut onvoldoende om te vragen om een onderzoek van de mogelijkheden en haalbaarheid van de sloop van de bebouwing aan het Kurhausplein.
Natuurlijk hebben ook bestuurders recht op een mening. Zij mogen alles lelijk vinden en zeggen dat iets een negatieve invloed heeft. Maar een motie indienen met het verzoek het woonrecht van bewoners aan te tasten gaat te ver.
Daarmee kan de indiening van de motie als een onrechtmatige daad worden aangemerkt.
Daaropvolgend is het aannemen van de motie door de gemeenteraad ook een onrechtmatige daad.
Tenslotte is ook het uitvoeren van het verzoek door B&W een onrechtmatige daad.

Middels een kort geding kunnen bewoners aan de rechter vragen het hele onderzoek te stoppen.
De gemeente zal met een hele sterke rechtvaardigheidsgrond moeten komen, voordat ze eventuele sloop van welke gebouwen dan ook wil gaan onderzoeken.


Literatuur over Onrechtmatige overheidsdaad

Onrechtmatieg daad wikipedia

Het kort geding
Door W. Schenk, J.H. Blaauw
Edition: 6
Gepubliceerd door Kluwer, 2000
ISBN 9026835841, 9789026835841
398 pagina's

Tien jaar jurisprudentie schadevergoeding in het bestuursrecht
Door B J van Ettekoven, R C S Bakker, R P Hoogenboom
Edition: 2
Gepubliceerd door Kluwer, 2004
ISBN 9027152780, 9789027152787
502 pagina's

Onrechtmatige daad: algemene bepalingen
Door C. H. M. Jansen
Edition: 2
Gepubliceerd door Kluwer, 1996
ISBN 9026828691, 9789026828690
100 pagina's

Onrechtmatige overheidsdaad: rechtsbescherming door de burgerlijke
rechter

Door Roel de Lange
Edition: 4
Gepubliceerd door Kluwer, 2004
ISBN 9013022286, 9789013022285
205 pagina's

Onrechtmatige overheidsdaad
Rechtsbescherming door de burgerlijke rechter

Gerrit van Maanen, R. de Lange
Boek, paperback / 205 bladzijden / Nederlands
Kluwer juridisch / 4e druk / Verschijningsjaar 2005
ISBN-13: 9789013022285

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht: verbintenis uit de wet

Door Arthur S Hartkamp, C. Asser
Edition: 12
Gepubliceerd door Kluwer, 2006
ISBN 901303103X, 9789013031034
430 pagina's
Hoofdstuk 10: De Onrechtmatige Overheidsdaad

Overheidsprivaatrecht
Door J. A. E. van der Does, G. Snijders
Gepubliceerd door Kluwer, 2001
ISBN 9026836945, 9789026836947
133 pagina's
Hoofdstuk IV: Onrechtmatige overheidsdaad

Studiepockets privaatrecht
Onrechtmatige daad
Auteur: Schut

Vervroegde onteigening. Uitspraak in cassatie

Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

Rechtsvergelijking en geschiedenis

"Als je begrijpt wat je de mensen aandoet, dan ga je anders met mensen om"
Mevr. S. Lych in het Zembla Programma:
"De Slag om Ganzedijk".