Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   
Plannen voor Scheveningen-Dorp

Scheveningen - Dorp,
Voorstudie discussienota Scheveningen - Kust, december 2008
 
De Historie van Scheveningen Dorp
 
De SCHEVENINGSEWEG

In de 17e eeuw lag Den Haag direct achter de duinen en het dorp Schveningen was ver weg.
Vanuit Scheveningen moesten de visvrouwen , met met vis gevulde manden duinheuevel op en duinheuvel af, over zandpaden naar Den Haag lopen om hun waren te verkopen.
Ook voor Haagse burgers was het een moeizame tocht door de duinen, naar het Scheveningse strand.
In 1653 tekende de dichter-diplomaat Constantijn Huijgens het ontwerp voor een 'Steen-wegh', vanaf de Valbrug in de buurt van het Binnenhof, tot een het strand. Een afstand van 3370 meter. De kosten van de aanleg van de weg zou gedekt kunnen worden door tolheffing.
16 juli 1663 werd door de Staten van Holland en de Burgemeesteren en Regeerders van Den Haag octrooi verleend voor de aanleg van een straatweg van de Noordvalbrug in Den Haag tot aan de kerk in Scheveningen.
1 mei 1664 werd met de aanleg van de steen-wegh begonnen en 5 december 1665 werd de Scheveningseweg geopend. Alleen het laatste traject van de weg van het begin van het dorp tot aan de kerk werd niet verhard.

Constantijn Huijgens schatte de kosten in 1664 op 23.000 caroli guldens.
De werkelijke kosten waren 62.000 caroli guldens, ofwel een overschrijding van 2,7 maal de geraamde kosten, ofwel 170%.
Om de kosten te dekken werd de Scheveningseweg een tolweg. Het oude tolhuis staat nog tegenover het Vredespaleis.
 

De breedte van buitenkant dijk tot buitenkant dijk was 18 roeden ofwel ongeveer 66 meter breed.
De klinkerweg was 2 roeden breed ofwel 7,36 meter.
Links en rechts was een dijk van 2 meter hoog gemaakt en beplant met doornstruiken om het zand tegen te houden en de mensen te dwingen over de weg te lopen. Aan beide zijden van de weg werden bomen geplant.

Tot 1665 leefden veel konijnen in de duinen, maar omdat de konijnen de jonge planten opvraten langs de Scheveningseweg, werden in 1664/1665 alle konijnen in Scheveningen uitgeroeid.
Daaraan hebben de de Scheveningse Bosjes, en Zorgvliet als groene erfenis overgehouden.

De visvrouwen konden nu sneller hun verse vis in Den Haag verkopen en de Hagenaars gingen steeds meer gebruik maken van de verbeterde infrastructuur. Rond 1700 werden de scheveningse vissers bedreigd door piraten, die hun vis wilden stelen. Vanaf het einde van de Keizerstraat vuurden kanonnen op de schepen van de piraten en dat hoorden de burgers tot in Den Haag. Nieuwsgierig geworden snelden ze dan naar Scheveningen. Soms spoelde een walvis aan op het strand en dan gingen de nieuwsgierige Hagenaars kijken naar dit wonder. In de loop der jaren werd het zelfs mode om in de kerk van Scheveningen te trouwen.
Langs de weg werden veel uitspaningen gebouwd, waar de reiziger kon verpozen.
Na aanleg van de klinkerweg klaagden de visvrouwen uit Scheveningen, dat hun schoenzolen sneller sleten.

Bron:
HOOFDSTUK XXI. DE OUDE SCHEVENINSCHE WEG.
Uit:
GESCHIEDENIS van SCHEVENINGEN
door J.C. Vermaas,
Uitgeverij J.J. Couvreur, Den Haag, 1926
Haagse el = 69,4 cm
Amsterdamse roede = 3,68 meter
 

Gezicht op de oude kerk in Scheveningen en een paar huizen aan de Keizerstraat. Op het strand rijtuigen, een paard en wagen, een bomschuit en mensen, oa bij een visafslag.
Tekening van P.C. la Fargue
 

De Keizerstraat gezien vanaf het strand in 1815; links de Oude Kerk; rechts de Armenbrug, het Kalhuis en het Heerenlogement.
 

Het Kalhuis bij het strand te Scheveningen in 1850 voor de Keizerstraat; vissers en hun familie staan op de uitkijk. Afdruk van een houtgravure van E. de R naar W.M. Ulffert
 

Keizerstraat 1860
 

Keizerstraat 1960
 
Kijk naar een filmpje op YouTube over 'Oud Scheveningen'
 

 
Foto's: Gemeentearchief Den Haag, met uitzondering van de foto's uit 2009.

De data bij de foto's en in de tekst zijn in het algemeen verzameld aan de hand informatie bij foto's in het Gemeente Archief en voor zover deze verder te vinden zijn op internet.
Mocht u nog aanvullingen of wijzigingen willen adviseren stuur dan een mailtije naar: