Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
   
INSPRAAK PLAN-MER en CONCEPT MASTERPLAN SCHEVENINGEN KUST
Tot en met 29 oktober 2009 konden belangstellenden en belanghebbenden reageren op het Milieu Effect Rapport Masterplan Scheveningen Kust.

Verschillende organisaties en particulieren hebben gereageerd op Plan-MER en het Concept Masterplan Scheveningen Kust. De reacties en de oorspronkelijke plannen kunt u downloaden en bekijken.
 
Zienswijze Comité Toekomst Scheveningen Bad
Inspraak planMER en conceptMasterplan Scheveningen-Kust van het Comité Toekomst Scheveningen Bad
Zienswijze Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen BNS
Zienswijze BNS op het Plan-MER en concept-Masterplan Scheveningen Kust en het concept-Masterplan Scheveningen Kust.
Reactie van de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening (VRO) van de Bewonersorganisatie Noordelijk Scheveningen (BNS) op het concept Masterplan Scheveningen-kust en plan MER masterplan Scheveningen kust.
Zienswijze Adviesplatform Scheveningen
Aanbiedingsbrief van Adviesplatform
Advies inzake Masterplan Scheveningen-kust en het daarbij behorende PlanMER
Zienswijze van VvE's in Scheveningen Bad
Inspraak VvE's Oranjeflats op PlanMer en concept Masterplan Scheveningen-kust
Reactie op planMER en concept Masterplan Scheveningen-Kust VvE Wilhelminastaete
Reactie op planMER en concept Masterplan Scheveningen-kust van VvE Julianastaete
Reactie op planMER en concept Masterplan Scheveningen-kust van VvE Emmastaete
Inspraak VvE Kurhaus Appartementen Noordzijde op Plan-MER concept Masterplan Scheveningen-kust
Zienswijze MER-Masterplan Scheveningen Kust van VvE Kurhausappartementen Zuidzijde
Zienswijze van Beheers Kantoor Scheveningen (BKS)
Zienswijze op PlanMer en concept Masterplan Scheveningen-Kust
Privé zienswijze van Chris Sonnemans
Privé Zienswijze op Plan-Mer en Concept Masterplan Scheveningen Kust van Chris Sonnemans
 
Achtergrondinformatie over plannen voor Scheveningen Kust
Samenvatting MER rapport (5 Mb PDF)
Mileu Effect Rapport Masterplan Scheveningen Kust (13 Mb PDF)
Concept Masterplan Scheveningen Kust (15 Mb PDF)
Plattegrond Scheveningen Bad