Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
    Verwervingsstrategieën van de gemeente Den Haag

Aan de inhoud van deze pagina wordt nog gewerkt.

In een gesprek met projectontwikkelaars is de conclusie, dat
(citaat) "....Wanneer je iets wilt met de woningen rondom het Kurhausplein, je moet nadenken over verwervingsstrategieën.
Door de ontwikkelende partijen wordt aangegeven, dat er geen nieuwe verwervingsstrategieën zijn".

De gemeente zal het moeten doen met 'oude' verwervingsstrategieën, ofwel strategieën om appartementen, winkels, kantoren en horecapanden aan te kopen om ze daarna te kunnen slopen.

Wat zijn dat: verwervingsstrategieën?
Dat is de manier waarop de gemeente vastgoed wil aankopen.
In de eerste plaats wil de gemeente of een door de gemeente Den Haag aangewezen projectontwikkelaar, tegen de laagst mogelijke prijs appartementen, winkels, kantoren en horecapanden vewerven.
Als eerste zal de gemeente een beroep doen op de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, om te voorkomen dat andere partijen het vastgoed opkoopt om zo de gemeente te slim af te zijn.
Die kans is altijd groot als het om landbouwgrond gaat, waarop gebouwd gaat worden.
Maar in Scheveningen - Bad is de grond in erfpacht uitgegeven. De gemeente is dus eigenaar van de grond waarop de appartementen, winkels, kantoren en horecapanden staan.
Die hoeven ze niet te verwerven.

Minnelijke verwerving
De 'snelste' manier om de gebouwen aan te kopen is een redelijke prijs bieden.
Bij alle gebouwencomplexen zijn er 3 belangrijke groepen belanghebbenden.
1. De eigenaar/belegger, die panden verhuurt.
2. Individuele eigenaar/beleggers, die één of enkele panden verhuren
3. De individuele eigenaar, die een permanent in een appartement woont.

Bronnen
Aanbevelingen vormgeving en gebruik Wet voorkeursrecht gemeenten.
Onderzoek in opdracht van de Rijksplanologische Dienst
Delft University Press 2000


Heerhugowaard: Stad van kansen. Nota grondbeleid 2008

Strategische aankopen in Roosendaal

Nota Grondbeleid Son en Breugel

Uitvoeringsprogramma bestaande woningvoorraad, mei 2007


Mocht u informatie hebben over verwervingsstrategieën van de gemeente Den Haag stuur die dan aan: