Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
    500 000 Euro subsidie voor Atlantikwall Museum Scheveningen

U kunt deze pagina ook downloaden als
atlantikwall.pdf

Twee jaar 250 000 Euro subsidie
B&W hebben 500 000 Euro subsidie toegekent aan de Stichting Atlantik Wall Museum Scheveningen. In het persbericht van 19 januari 2009 staat weliswaar, dat de subsidie 250 000 Euro bedraagt, maar dat is voor 2009. Voor 2010 is nog eens 250 000 Euro gereserveerd.
Met dat geld kunnen de Duitse bunkers toegankelijk worden gemaakt voor toeristen. Om daar te komen moet natuurlijk het Zwarte Pad worden doorgetrokken in het duingebied.
Niet alleen wethouder Norder heeft plannen voor de bunkers, ook wethouder Bolle heeft ideeën voor de onverwoestbare betonnen erfenis in de duinen.Poppodia in de Duitse Bunkers
In een interview met Casper Postmaa stelt wethouder Marieke Bolle voor om de bunkers aan het Noorderstrand
te gebruiken voor cultuur:
Citaat Marieke Bolle:
.... 'Aan het Noorderstrand ligt een rij indrukwekkende bunkers. Als we daar nu eens vier poppodia van maken. Dan loop je 's zomers over het strand en hoor je de muziek - allemaal verschillende stijlen - uit die bunkers komen. Fantastisch! Dat zal internationale aantrekkingskracht hebben. Te klein? Welnee, ze zijn enorm!' ....

Misschien was wethouder Bolle niet aanwezig bij de B&W vergadering van 13 januari 2009, waarin de subsidie voor de Stichting Atlantik Wall Museum Scheveningen, werd toegekend.

Bron:
AD/Haagse Courant 19 maart 2009 Marieke Bolle en de Bunkerrock

Bunkers op de monumentenlijst van Den Haag
In een artikel op de website van de gemeente Den Haag over de Atlantikwall staat, dat de bunkercomplezen in 1996 op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst.
Citaat uit:
Atlantikwall
... Burgemeester en Wethouders van Den Haag plaatsten in 1996 een aantal complexen en afzonderlijke werken op de gemeentelijke monumentenlijst. Dit vanwege hun cultuurhistorische waarde en hun betekenis voor de wetenschap.....
Einde citaat.

In
het persbericht over de subsidietoekenning is de tekst aangepast:
Citaat:
.... Een aantal overgebleven bunkercomplexen en losse objecten zijn in 1996 door de gemeente vanwege hun historische en stedenbouwkundige betekenis op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst......
Einde citaat.

Het staat er echt: ........
stedenbouwkundige betekenis (van de Duitse bunkers)

Initiatiefvoorstel CDA voor Atlantikwall Museum
In oktober 2003 heeft de CDA-fractie bij monde van Titia Lont en David C. van Keulen een initieatiefvoorstel Atlantikwall Scheveningen ingediend. Met als ondertitel: Ontmoetingsplek tussen oorlog en vrede.
Letop! Het is dezelfde CDA-fractie die op 14 februari 2008 een motie indiende met het verzoek aan B&W de mogelijkheid van de sloop van de Kurhausappartementen te onderzoeken.

Het CDA sloopt liever appartementen waar mensen in wonen, dan het Duitse betonnen erfgoed. De lege bunkers moeten behouden blijven als ontmoetingsplek tussen oorlog en vrede en omdat de Duitse toeristen zich misschien storen aan de Kurhausappartementen, moeten die maar gesloopt worden. Dan komt het Oostenrijkse hotel Steigenberger Kurhaus beter tot z'n recht.
De bunkers staan op de monumentenlijst van de gemeente Den Haag en ze hebben blijkbaar ook nog een stedenbouwkundige betekenis voor Den Haag.
Voor wethouder Norder hebben de bestaande gebouwen en appartementen GEEN stedenbouwkundige betekenis en ze staan ook niet op de gemeentelijke monumentenlijst. Dus moeten ze gesloopt worden.Antwoord B&W op initiatief voorstel van CDA
20 mei 2005 stuurt de wethouder van Verkeer, Binnenstad, en Monumenten, mr drs B.J. Bruins een brief aan de voorzitter van de Commissie Verkeer, Economie en Monumenten een brief over het Initiatiefvoorstel 'Atlantikwall Scheveningen van het CDA.
Citaat uit brief:
.... In haar voorlopige reactie op het voorstel tijdens de begrotingsbehandeling stelde het college van burgemeester en wethouders 25.000 euro en ambtelijke ondersteuning beschikbaar om de mogelijkheden om tot een dergelijk museum te komen nader te onderzoeken en rond de Open Monumentendag 2004 extra aandacht aan dit initiatief te schenken....
Einde citaat.

Toekenning subsidie voor Stichting Atlantik Wall Museum Scheveningen 13 januari 2009
Blijkbaar is het initiatiefvoorstel enkele jaren blijven liggen, maar waarschijnlijk weer uit de bureauladen gehaald in het kader van de stimulering van de economie in Scheveningen Bad. De bunkers liggen immers ten noorden van Scheveningen Bad.
Bij de stukken van B&W heb ik geen begroting van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen kunnen vinden.
Blijkbaar wilde B&W als Sankt Nikolaus optreden:
Citaat:
Besluit:
I. de doelstellingen van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen te onderschrijven;
II. medewerking te verlenen aan de realisatie van het Atlantikwallmuseum in het Oostduinpark;
III. een bedrag van Euro 250.000,00 uit de reserve Atlantikwallmuseum operationeel te verklaren;
IV. de genoemde middelen in te zetten voor een bijdrage in de eenmalige, initiële, fysieke kosten (inclusief de daarmee samenhangende voorbereidingskosten), die samenhangen met de realisering door de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen van een Atlantikwallmuseum in het Oostduinpark.

Den Haag, 13 januari 2009
Einde citaat.

Het lijkt op een éénmalige subsidie, maar in de toelichting van het besluit staat:
Citaat:
Financiële aspecten
In de jaarschijf 2009 en 2010 is in de reserve Atlantikwallmuseum van het Programma Stedelijke Ontwikkeling, Binnenstad en Binckhorst, strategisch doel 'Een duurzame groei en vitalisering van de stad', steeds een bijdrage voorzien van Euro 250.000,00. Het genoemde bedrag van Euro 250.000,00 voor 2009 wordt in dat jaar geheel onttrokken uit de reserve.
Einde citaat.

Ofwel er is voor 2009 en 2010 een subsidie verleent van 500 000 Euro, op basis van het Initiatiefvoorstel voor het Atlantikwall Museum uit 2003.
Op de website van de gemeente Den Haag heb ik geen nieuw voorstel van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen kunnen vinden. Misschien heeft er een begroting van de kosten met verantwoording bij de stukken van B&W gezeten, maar ik heb ze niet kunnen vinden.
Het is toch wel heel erg bitter te ontdekken, dat als je vóór sloop bent van appartementen in Scheveningen je beloont wordt met subsidie voor het behoud van een Duitse oorlogserfenis. Toen moesten veel Scheveningers vluchten, omdat gebouwen en woningen werden opgeblazen.
Misschien kunnen de bewoners van Scheveningen Bad alvast hun koffer met hoognodige zaken klaarzetten.

Bekijk ook
de Video over Atlantikwall bunkers worden museum


Bovenstaande foto is een fotomontage van een aantal bunkers, die in werkelijkheid veel verder uit elkaar liggen.

De Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen
1 januari 2005 is de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen opgericht.
Waarom wil de stichting een bunkermuseum in Scheveningen:
Citaat:
Nu er steeds minder mensen zijn, die zich de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog herinneren, worden de bunkers in Den Haag en de duinen van Scheveningen steeds belangrijker als historisch monument en gedenkplaats. Maar zeker zo belangrijk is, dat zij een fysieke schakel vormen tussen oorlog en vrede in het algemeen, voor Den Haag en haar missie.

Een vredesbunker, een plek waar geleerd, ontdekt en overpeinsd kan worden, zal aandacht gaan vragen voor misstanden en onrechtvaardigheid in onze wereld. Een breed publiek zal, of zij nu aangetrokken worden door de duinen en haar flora en fauna, de historie van de locatie, artistieke activiteiten of engagement, voor enkele momenten stil staan bij de situatie in onze wereld.
Einde citaat

Wie zijn de mensen achter het initiatief?
Het bestuur wordt gevormd door een vastgoedadviseur, de voorzitster van het bestuur van de CDA-DenHaag, een architect, en ondernemers.

Wie zijn de sponsors van de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen?
De Stichting wordt gesponsord door de Gemeente Den Haag, de projectontwikkelaar AM en Bouw- en aannemersbedrijf Hoogendoorn.

AM is een projectontwikkelaar
Als partner voor grootschalige gebiedsontwikkelingen met een horizon van veelal meer dan tien jaar breidt AM haar grondportefeuille structureel uit; strategische grondposities zijn een belangrijke motor voor continuïteit en groei.

Projecten:
Dr. Lelykade, Scheveningen Haven
Cruiseport The Hague

Hoogendoorn & Zn. B.V.
Bouw- en aannemersbedrijf Hoogendoorn is al meer dan 80 jaar een begrip in Den Haag als het gaat om verbouwen, renoveren en onderhoud. Een gezond familiebedrijf in het Haagse Statenkwartier.Gemeente Den Haag
U kunt deze pagina ook downloaden als atlantikwall.pdf