Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
Startpagina
 
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
 
Denkrichting B&W
Conceptmasterplan B&W
Gevelverbeterplannen
 
Visie Scheveningen Bad 2020
Plan Scheveningen Bad 2020
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Alternatieven algemeen
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
    Bezoekers aan Scheveningen Bad

Beleving van boulevard en strand, Onderzoek onder bewoners van Scheveningen, Einrapportage Stichting Boog 2008

Dagjesmensen besteden méér in Scheveningen Bad dan langverblijvers.

Volgens een onderzoek voor de gemeente Den Haag bezochten 11,8 miljoen mensen in 2007/2008 Scheveningen Bad.
7% ofwel 826 000 van deze bezoekers kwam 365 keer per jaar naar Scheveningen Bad.
Heb u ooit zulke grote aantallen en ook nog elke dag over de boulevard zien lopen?
Hier klopt iets niet! Reken even mee.
U moet de 826 000 bezoeken delen door 365 en dan krijgt u 2263 mensen, die volgens het onderzoek elke dag de boulevard bezoeken.

Omgerekend kwamen 2007 iets meer dan 4 miljoen verschillende bezoekers gemiddeld bijna 2,9 keer naar Scheveningen Bad.
Het onderzoek heeft niet het aantal bezoekers, maar de bezoekfrequentie gemeten.
Dat staat ook in het onderzoeksrapport, maar bestuurders pronken liever met grote getallen.
Van de 11,8 miljoen bezoeken kwam 7% voor rekening van buitenlandse bezoekers, die in het algemeen 1 keer kwamen.
Ongeveer 11 miljoen bezoeken werden door Nederlandse bezoekers voor hun rekening genomen en dat zijn 3,3 miljoen verschillende bezoekers.
70% van deze Nederlandse bezoekers kwam 5 of méér keer per jaar een dagje of een dagdeel naar Scheveningen Bad.

De overgrote meerderheid van de bezoekers aan Scheveningen Bad zijn geen gewone bezoekers, maar regelmatige bezoekers. Bij elkaar geven die bezoekers méér uit, dan de bezoekers, die een enkele keer komen en zelfs méér de bezoekers die een paar dagen in Scheveningen Bad verblijven.

In 2007 bezochten ongeveer 3,3 miljoen verschillende Nederlanders Scheveningen Bad
Dit betekent, dat zo'n 13 miljoen Nederlanders in 2007 NIET naar Scheveningen zijn gekomen.
Het is véél goedkoper om Scheveningen Bad te promoten onder Nederlanders, dan onder buitenlanders.
Door méér Nederlanders vaker naar Scheveningen Bad te laten komen kan de economie veel goedkoper worden gestimuleerd, dan veel geld uit te geven aan een buitenlands publiek.
En als die Nederlanders vaker komen geven ze daardoor ook nog méér geld uit, dan buitenlandse toeristen.
Hotels bouwen op de fundamenten van gesloopte appartementen levert ook op de lange termijn minder op voor de economie, dan het stimuleren van een dagje uit in Scheveningen.

Economische gezien zijn dagjesmensen een zegen voor Scheveningen Bad, ook tijdens de economische crisis.
Het gewest Haaglanden is de primaire markt voor Scheveningen Bad. Haaglanden heeft een dicht netwerk van openbaar vervoer en daardoor kunnen dagjesmensen snel nog even naar het strand. Daarom is het bij mooi weer ook snel erg druk.
Zo leveren de bewoners van Haaglanden de belangrijkste bijdrage aan de economie van Scheveningen.
Bestuurders! Hou ze in ere!
Vaste klanten vormen het fundament van de economie. Daar zijn de banken ook achter gekomen. U hoeft niet ver te halen, wat dichtbij voor het oprapen ligt.


U kunt onderstaande tekst ook downloaden

Samenvatting Bezoekersonderzoek Scheveningen Bad, BRO 12 november 2008
blz. 6: Totaal aantal bezoekers afhankelijk van weer
blz. 9: Aantal bezoekers verdubbelt bij extreem mooi weer. Bij extreem mooi weer moet er rekening worden met de mogelijkheid dat het aantal bezoekers twee maal zo hoog is als bij extreem slecht weer.
2003 had 48 dagen zomerse dagen boven de 25 graden en 11 tropische dagen boven de 30 graden.
2007 had 20 dagen zomerse dagen boven de 25 graden en 1 tropische dag boven de 30 graden.
In 2007 werden 118 dagen boven de 20 graden geteld en in 2003 175 dagen. Dat is 48% méér stranddagen. Dan kom je in een bezoekersonderzoek ook uit op méér bezoekers en méér omzet in 2003.
Bij mooi weer zitten bezoekers langer op terassen, dan bij minder mooi weer.
Als ze langer op terassen zitten geven ze ook méér uit.
Bij extreem mooi weer geven bezoekers ook 2 keer zoveel uit.
Ofwel de onderzoekers zijn in 1997/1998, 2003/2004 en 2007/2008 méér te weten gekomen over het weer, dan over aantallen bezoekers en bestedingen.

In 1997/1998, 2003/2004 en 2007/2008 zijn in opdracht van DSO bezoekersonderzoeken uitgevoerd. Daarvoor werden in voorjaar, zomer, herfst en winter op in elke periode één maal op een donderdag, een zaterdag en een zondag bezoekers op verschillende punten in Scheveningen Bad, geteld. In elke periode werden een aantal vragen gesteld over de bestedeningen van de bezoekers van Scheveningen Bad.
De bezoekersaantallen en de bestedingen werden door de onderzoeksbureau omgerekend naar het hele jaar. De aantallen zien er grafisch als volgt uit.

Voor 2020 gaat onderzoeksbureau ZKA uit van 700 000 extra bezoekers voor Scheveningen Bad als gevolg van 600 extra hotelkamers en 3 theaters van elk 700 zitplaatsen. De grafiek maakt duidelijk dat deze uitbreiding van het uitgaansgebied, geen invloed heeft op het verloop van de curve. Alles blijft bij hetzelfde, alleen wordt het wat drukker in de winterperiode en in de zomer zit het verkeer eerder vast.

DSO heeft beloofd het bezoekersonderzoek van 2007/2008 op de website van Wereldstad aan Zee te zetten. Maar de resultaten van 1997/1998 en 2003/2004 vertellen al een eigen verhaal.

In de onderzoekeen is het voorjaar 13 weken lang, de zomer 8 weken, het najaar 9 weken en de winter 22 weken. De onderzoeksperiode loopt steeds van 1 april tot en met maart het daaropvolgende jaar.
Uit de grafiek blijkt een groot verschil tussen de zomer van 1997 en die van 2003. In het onderzoeksrapport van 2003/2004 staat, dat er op méér meetpunten is geteld, dan in 1997/1998. Maar misschien heeft de temperatuur ook een rol gespeeld.


2003 en 2006 zijn véél warmer geweest, dan alle andere jaren.
Noemen we de dagen boven de 20 graden stranddagen, dan zijn 2003 en 2006 uitstekend geweest enn iets mindere mate ook 1999


Aan een steekproef van de bezoekers van Scheveningen Bad zijn vragen gesteld over hun bestedingen en bestedingspatroon.
Bij bestudering van de cijfers blijkt, dat de omzetten van alle 49 hotels en appartementenverhuurders over het hoofd zijn gezien, ofwel in 2003 naar schatting Euro 60 miljoen. Ook is de omzet van het Holland Casino niet meegerekend ofwel voor 2003 Euro 82,3 miljoen. Aan de bezoekers is ook niet gevraagd hoeveel een kaartje voor had gekost. Volgens het bureau ZKA was de gemiddelde prijs in 2004 Euro 53,- Naar schatting was de omzet van het Circustheater in 2003 Euro 35 miljoen. Over de omzet van de 4 andere casino's en speelhallen in Scheveningen Bad is niets bekend. Waarschijnlijk is in 2003 bij het onderzoek 182 miljoen Euro NIET meegenomen in de berekeningen.

In totaal komen de bestedingen in 2003/2004 op basis van het bezoekersonderzoek plus de omzetten van het Circustheater, Holland Casino, alle hotels en Pathé op ruim 391 miljoen euro. En dan zijn de omzetten van de vele bedrijfsfeesten in voorjaar, zomer en herfst bij de strandhoreca, die van diverse attracties én de bestedingen van de bewoners nog niet meegerekend.
De 600 hotelkamers en de 3 theaters moeten volgens het ZKA-onderzoek in 2020 leiden tot een omzetstijging van Euro 240 miljoen in 2004/2005 tot Euro 375 miljoen in 2020.
Uit de berekening blijkt, dat deze omzet al ruimschoots werd gehaald in 2003.

U kunt deze tekst ook downloaden

Bronnen
Bezoekersonderzoek Scheveningen Bad 2007/2008, november 2008

Overallrapportage bezoekersonderzoek Scheveningen Bad 2003/2004, december 2004, Strabo bv, Bureau voor Ruimtelijk Marktonderzoek, Amsterdam

Scheveningen 2020: Levende badplaats, december 2006, ZKA Consultants & Partners, Breda

Concept Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust, 11 oktober 2007, DSO Den Haag

Maatschappelijke kosten-baten analyse boulevard Scheveningen, december 2007, SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam