Startpagina
Stuur een prentbriefkaart
Scheveningen na 1813
Scheveningen Bad na 1945
 
Masterplan Scheveningen Kust
Denkrichting B&W
Gevelverbeterplannen
Reacties op PlanMer en Concept Masterplan Scheveningen Kust
Masterplan aangenomen
 
Atlantikwall Museum
Spectaculaire Architectuur
Downgraden Scheveningen Bad
Bezoekersonderzoek
Programma Samenspraak
Vragen aan de Gemeente
Verwervingsstrategieën
Wetten en regels
Onrechtmatige overheidsdaad
Geruchten
Uitgaan en overlast
Reacties van bewoners
 
De grote 4 in Scheveningen
600 Hotelkamers
3 Theaters
Het Palace Plein
Aquadome
Wintertuin
Fietsvoetveerpont
Alternatief voor Slopen
De Pier
 
Lijnen Pleinen Sferen
Haagse Slopers
Wethouder Norder
De Jerde Slopersplannen
Plannen Scheveningen - Kust
Plannen Scheveningen - Bad
Visie Scheveningen - Bad 2020
Plan Scheveningen - Bad 2020
Plannen Scheveningen - Dorp
Plannen Scheveningen - Haven
Plannen Boulevard
Plannen Strand
Verkeersplannen
GSBO
Haagse Economie
Leisure Nota
Marketing
Tijdbesteding 2020
 
Links
Over de Website
Contact
    Over deze website

In 2001 is het Masterplan Scheveningen - Kuststrook. Ontwikkelings- en toetsingkader 2001 - 2010 door de Gemeenteraad van Den Haag goedgekeurd.
Een sleutelzin in dit Masterplan voor Scheveningen - Bad is:
"Op langere termijn is het echter mogelijk om vanuit de gemeente voorzichtig aan te sturen op vervanging van een aantal 'stenen des aanstoots '."Deze zin was voor mij de aanleiding om deze website te maken.

Misschien is het toeval, maar dit specifieke Masterplan uit 2001 kan ik niet meer vinden op de websites van de gemeente Den Haag.

Is de gemeente dan toch bezig met het aansturen op vervanging van een aantal 'stenen des aanstoots'?
Worden wij dan toch op een verschrikkelijke manier gemanipuleerd?
Heeft het gemeentebestuur als gevolg van dat 'aansturen' een 'tunnelvisie' ontwikkeld?
Is het lijnen-pleinen-sferen concept alleen maar bedacht als instrument om aan te sturen op vervanging van een aantal 'stenen des aanstoots'.
Worden de financiële gegevens alleen maar gebruikt om het aansturen en dus de sloop te rechtvaardigen?

De cijfermatige onderbouwing van de gemeentelijke uitgangspunten zijn uitermate zwak.
De gemeente beweerd, dat in Scheveningen-Bad sprake is van economische achteruitgang. Zij geeft daarvoor cijfers, maar noemt de bronnen niet.
Op internet zijn financiële gegevens te vinden, die de indruk wekken dat het economisch heel goed gaat met Scheveningen-Bad.
Het lijkt mij een goed idee om het gemeentebestuur te wantrouwen en hun uitgangspunten en cijfers te controleren.

Ook in andere delen van Nederland worden burgers geconfronteerd met tunnelvisies van bestuurders. Een recent voorbeeld is onlangs op televisie uitgezonden.

"Als je begrijpt wat je de mensen aandoet, dan ga je anders met mensen om"
Mevr. S. Lych in het Zembla Programma:
"De Slag om Ganzedijk".

U kunt naar believen gebruik maken van de informatie op deze website.

Mocht u nog over aanvullende gegevens beschikken of willen wijzen op taal-, typefouten en aparte onjuistheden, dan kunt u die sturen naar:

Ideeën voor een toekomst in Scheveningen-Bad kunt u ook sturen, maar als u een volledig andere mening hebt over een toekomst in Scheveningen-Bad, dan kunt u beter zelf een website maken.

Chris Sonnemans
Webmeester